top of page
prevodi

PREVODI

Naše usluge podrazumevaju besplatne konsultacije u vezi sa dokumentima koje treba prevesti.

ENGLESKI, FRANCUSKI, NEMAČKI, ITALIJANSKI, ŠPANSKI, PORTUGALSKI, MAKEDONSKI, HRVATSKI, BUGARSKI, MAĐDARSKI, GRČKI, SLOVENAČKI, ČEŠKI, DANSKI, FINSKI, HOLANDSKI, NORVEŠKI, RUMUNSKI, RUSKI, ŠVEDSKI, POLJSKI, TURSKI, ALBANSKI, ARAPSKI, JAPANSKI, KINESKI JEZIK, KAO I TUMAČI ZA LICA OŠTEĆENOG SLUHA.

Usluge sudskih tumača i prevodioca

 

Usluge prevođenja sa overom sudskog tumača. Pravno verodostojan prevod može da Vam izda samo ovlašćeni sudski tumač. Njegova istovetnost sa originalom na izvornom jeziku garantuje se pečatom stalnog sudskog tumača za određeni jezik postavljenog rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije.

Prevod pravnih i sudskih dokumenata

 

Ugovori, Tužbe, Rešenja, Odluke, Pravilnici, Izvod iz sudskog registra preduzeća, Finansijski izveštaj, Revizorski izveštaj, Kupoprodajni ugovori, Stručni tekstovi, Tehnička uputstva, Sertifikati, Međunarodne dozvole, Godišnji i revizorski izveštaji, Prevođenje veb-stranica i reklamnih poruka, Prevođenje zakonodavstva EU…itd.

Prevod ličnih dokumenata

 

Izvodi iz matičnih knjiga rođenih/venčanih/umrlih, Potvrde o državljanstvu, Uverenja o prebivalištu, Diplome, Svedočanstva, Prepis ocena i nastavni plan, Punomoćja, Zahtevi za dobijanje viza, Dozvole za boravak, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoši, Lekarski nalazi... itd.

Prevodi dokumenata koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće:

 • ugovora

 • sertifikati

 • lični dokumenti

 • svedočanstva, potvrde, diplome

 • izvodi iz registra

 • ovlašćenja i punomoć

 • policijski izveštaji

 • lekarski nalazi …

Stručni prevodi:

 • prevodi tekstova zakona, pravnih dokumenata

 • prevodi tehničkih materijala, uputstava za upotrebu

 • prevodi stručnih članaka, konferencijskih govora

 • prevodi tekstova sa područja humanističkih, prirodnih, ekonomskih i kibernetskih nauka

 • prevodi tekstova sa područja ekonimije, politike, turizma, sporta, umetnosti i drugi

Prevodi dokumentacije, poslovne korespondencije, prezentacija, reklamnih tekstova i slično:

 • prevod reprezentativnih materijala za sajmove i izložbe

 • prevod marketinških tekstova

 • prevod internet stranica

 • prevod poslovnih pisma

 • prevod prezentacija u Powerpoint-u

 • prevod dokumenata za službene i privatne svrhe

Pismeni prevodi

 

Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.

Dokumenta koja izdaju državni organi, kod nas ili inostranstvu, je potrebno prevesti i overiti tako da i taj prevod predstavlja zvaničan dokument. Obično su to diplome, svedočanstva, uverenja, rešenja i sl. To su vrste documenta koje prevode sudski tumači.Njih je ministarstvo pravde Rešenjem o postavljenju za sudskog tumača ovlastilo da mogu prevoditi dokumenta i overavati pečatom koji garantuje da je prevod veran originalu. Ovi prevodi, osim samog teksta sadrže i pečat sudskog tumača, kao i klauzulu na kraju prevoda, u kojoj se navodi koji tumač je radio prevod, kao i broj rešenja o postavljenju za sudskog tumača. Osim pismenih prevoda, naše sudske tumače možete angažovati i prilikom usmenih prevoda. Sudski tumači izlaze na teren prilikom sklapanja brakova, poslovnih sastanaka, overe potpisa, odnosno u svakoj situaciji gde jedna strana ne govori jezik koji je zvaničan.

Usmeni prevodi

 

Konsekutivno prevođenje     

Konsekutivni prevodilac je najprikladniji za manje skupove, prezentacije ili poslovne razgovore. Konsekutivni prevodilac pomoću svojih beleški reprodukuje govor na ciljni jezik za vreme pauza u izlaganju govornika. Svaki naš konsekutivni prevodilac se prilagođava stilu i dinamici izlaganja svakog pojedinog govornika i svi su vrlo fleksibilni, precizni i brzi.

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje je najnapornija i najzahtevnija vrsta prevođenja. To je posebna vrsta usmenog prevođenja gde prevodilac prevodi istovremeno sa izlaganjem govornika.

bottom of page